Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

Πολλὴ μὲν ἡ μεταβολή μοι γέγονεν, ὦ ἄνδρες, τελευτήσαντος Κλεωνύμου. ἐκεῖνος γὰρ ζῶν μὲν ἡμῖν κατέλειπε τὴν οὐσίαν, ἀποθανὼν δὲ κινδυνεύειν περὶ αὐτῆς πεποίηκε. καὶ τότε μὲν οὕτως ὑπ’ αὐτοῦ σωφρόνως ἐπαιδευόμεθα, ὥστ’ οὐδὲ ἀκροασόμενοι οὐδέποτ’ ἤλθομεν ἐπὶ δικαστήριον, νῦν δὲ ἀγωνιούμενοι περὶ πάντων ἥκομεν τῶν ὑπαρχόντων· οὐ γὰρ τῶν Κλεωνύμου μόνον ἀμφισβητοῦσιν ἀλλὰ καὶ τῶν πατρῴων, ὀφείλειν ἐπὶ τούτοις <ἡμᾶς> ἐκείνῳ φάσκοντες ἀργύριον. καὶ οἱ μὲν οἰκεῖοι καὶ οἱ προσήκοντες [ἐπὶ τούτοις] οἱ τούτων ἀξιοῦσιν ἡμᾶς καὶ τῶν ὁμολογουμένων, ὧν Κλεώνυμος κατέλιπεν, αὐτοῖς τούτων ἰσομοιρῆσαι· οὗτοι δὲ εἰς τοῦτο ἥκουσιν ἀναισχυντίας, ὥστε καὶ τὰ πατρῷα προσαφελέσθαι ζητοῦσιν ἡμᾶς, οὐκ ἀγνοοῦντες, ὦ ἄνδρες, τὸ δίκαιον, ἀλλὰ πολλὴν ἡμῶν ἐρημίαν καταγνόντες.

ΙΣΑΙΟΣ, ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΛΕΩΝΥΜΟΥ ΚΛΗΡΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ

1. γέγονεν: Να σχηματίσετε το β΄ πληθυντικό πρόσωπο όλων των εγκλίσεων του αορίστου β΄.
2. τελευτήσαντος: Να κλίνετε την ευκτική ενεστώτα.
3. κατέλειπε: Να γράψετε το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή και να γράψετε τα απαρέμφατα όλων των χρόνων στη μέση φωνή.
4. ἤλθομεν: Να κλίνετε την προστακτική του ίδιου χρόνου.
5. ἀξιοῦσιν: Να κλίνετε την υποτακτική και την ευκτική του ίδιου χρόνου.
6. προσαφελέσθαι: Να κλίνετε την οριστική του ίδιου χρόνου στην ενεργητική φωνή.
7. καταγνόντες: Να κλίνετε την προστακτική του ίδιου χρόνου.
8. πολλή: Να σχηματίσετε τους άλλους βαθμούς εκεί όπου βρίσκεται ο τύπος.
9. ὦ ἄνδρες: Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις στους δύο αριθμούς.
10. σωφρόνως: Να σχηματίσετε τους άλλους βαθμούς.
11. ὀφείλειν ἐπὶ τούτοις <ἡμᾶς> ἐκείνῳ φάσκοντες ἀργύριον: Να γράψετε τις αντωνυμίες, να τις αναγνωρίσετε γραμματικά και να τις κλίνετε στον ίδιο αριθμό.
12. οἱ προσήκοντες: Να κλίνετε το ουδέτερο γένος.
13. ὧν Κλεώνυμος κατέλιπεν: Να αναγνωρίσετε συντακτικά κάθε όρο της πρότασης.
14. ζῶν: Να αναλύσετε τη μετοχή στο αντίστοιχο είδος δευτερεύουσας πρότασης.
15. καὶ οἱ μὲν οἰκεῖοι καὶ οἱ προσήκοντες [ἐπὶ τούτοις] οἱ τούτων ἀξιοῦσιν ἡμᾶς καὶ τῶν ὁμολογουμένων, ὧν Κλεώνυμος κατέλιπεν, αὐτοῖς τούτων ἰσομοιρῆσαι· : Να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ.
16. ... καὶ τὰ πατρῷα προσαφελέσθαι ζητοῦσιν ἡμᾶς: Να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ.
17. ὥστ’ οὐδὲ ἀκροασόμενοι οὐδέποτ’ ἤλθομεν ἐπὶ δικαστήριον: Να μετατρέψετε τη δεθυτερεύουσα πρόταση σε απαρεμφατική.
18. ἀγωνιούμενοι: Να αναλύσετε τη μετοχή στο αντίστοιχο είδος δευτερεύουσας πρότασης.
19. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους τύπους του κειμένου.
20. Να γράψετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου και να τις χαρακτηρίσετε συντακτικά (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος).

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

Η Ευρώπη απέναντι στην τρομοκρατία και τον θρησκευτικό φανατισμό

Η επίθεση των φανατικών ισλαμιστών στο Παρίσι είναι το αποκορύφωμα μιας σοβούσας σύγκρουσης ανάμεσα στη δημοκρατία και ομάδες ατόμων που χρησιμοποιούνται από ηγέτες και καθεστώτα για την προώθηση των στόχων τους με πρόσχημα τη θρησκευτική πίστη. Η κατανόηση για τη θρησκευτική και πολιτισμική ποικιλομορφία συμβάλλει στον αμοιβαίο σεβασμό των διαφορετικών νοοτροπιών και συνιστά ισχυρό μέσο της προώθησης της ανεκτικότητας και της συμφιλίωσης και βοηθά στην ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας.
Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης τα έθνη, κράτη και οι πολιτισμοί παρουσιάζουν έντονη διάδραση μεταξύ τους. Οι κανόνες και τα πρότυπα που διέπουν τη λειτουργία των οικονομικών και πολιτικών συστημάτων αναγκαστικά συνδέονται για ν' αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η τρομοκρατία και η φτώχεια, ενώ ταυτόχρονα μέσα από τις εθνικές ταυτότητες και τις πολιτισμικές διαφορές, η σωστή κατανόηση των οποίων είναι άκρως σημαντική, μπορεί να προκύψει ένας διεθνής διάλογος με βάση την ανεκτικότητα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασισμένη στις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας αποτελεί η ίδια εργαλείο για την ειρήνη, τη διεθνή συνεργασία, και την πολιτική κουλτούρας ελευθερίας, ανεκτικότητας και του ανοιχτού πνεύματος ανά τον κόσμο. Παρά τις επιθέσεις και τις απειλές που εκπορεύονται από το ISIS και από άλλες ομάδες φανατικών, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οι προσδοκίες για δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη, ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ίση συμμετοχή, συνιστούν παγκόσμια κινητήρια δύναμη και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται μόνο ως δυτικές αξίες και δυτικός προβληματισμός. Στις χώρες όπου ανθούν οι σκοταδιστικές αντιλήψεις και ο φανατισμός, ένα πλήθος κόσμου υποφέρει από τη χρήση της θρησκείας ως δικαιολογίας για τις κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από απολυταρχικά καθεστώτα και ακραίους μη κρατικούς παράγοντες.
Παρακολουθούμε με ανησυχία την αύξηση της μισαλλοδοξίας και τις πράξεις βίας κατά θρησκευτικών κοινοτήτων συμπεριλαμβανομένων Χριστιανών, Εβραίων, Μπαχάι αλλά και Μουσουλμάνων, που στερούνται δικαιωμάτων αποκλειστικά και μόνο λόγω της πίστης τους, ενώ καταστρέφονται εκκλησίες, συναγωγές, τζαμιά, ναοί και άλλοι χώροι λατρείας ανά τον κόσμο. Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ν' αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που δημιουργούν οι εξτρεμιστικές θρησκευτικές ομάδες; Πώς μπορεί ν' αντιταχθεί στη βία ως μέσου εξάπλωσης του μίσους και της μισαλλοδοξίας μέσα στην Ευρώπη αλλά και έξω από αυτή;
Πέραν των μέτρων που πρέπει να ληφθούν σε επίπεδο καταστολής για την αποφυγή νέων τρομοκρατικών ενεργειών, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει την εξωτερική της πολιτική προβάλλοντας με εντονότερο τρόπο τις θεμελιώδεις αξίες της, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική δικαιοσύνη και την καταπολέμηση της φτώχειας. Με όλο τον σεβασμό για τις άλλες χώρες, τις αντιλήψεις, τη νοοτροπία και τα θρησκευτικά πιστεύω, η Ευρώπη πρέπει να επιμείνει στην προστασία των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όπως οι θρησκευτικές μειονότητες, στην προαγωγή των δικαιωμάτων των γυναικών και στην καταπολέμηση όλων των μορφών βίας και διάκρισης. Αυτοί πρέπει να είναι απαράβατοι στόχοι, καθώς και η πρόσβαση στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς ως εργαλείο στην αναπτυξιακή πολιτική, τη διαχείριση των κρίσεων και τη σταθεροποίηση μετά από συγκρούσεις. Στο ίδιο πλαίσιο πρέπει να κινηθεί, εκστρατεία της Ε.Ε. για την κατάργηση της θανατικής ποινής, της οποίας η κατάργηση στην Ευρώπη έδωσε απτά αποτελέσματα και να καλέσει όλα τα διεθνή θεσμικά όργανα, ν' απαιτήσουν απ' όλες τις χώρες την κατάργηση του μέσου αυτού που αποτελεί και το χειρότερο υπόδειγμα για τις τρομοκρατικές οργανώσεις έτσι όπως γίνεται και δημοσιοποιείται σε ορισμένες χώρες .
Η Ένωση πρέπει να επιμείνει στην οικοδόμηση της κοινωνίας των πολιτών στις χώρες όπου η ίδια χρηματοδοτεί αναπτυξιακές δράσεις. Σε όλες τις συμφωνίες που συνάπτει η Ένωση με τρίτες χώρες, πρέπει να επιμείνει στην αναγκαία πολιτική ρήτρα για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημοκρατία και να περιλάβει ασφαλιστικές δικλείδες που θα εγγυώνται την προστασία από το ενδεχόμενο κατάχρησης του μηχανισμού αναστολής.
Το διαδίκτυο και οι επικοινωνίες τεχνολογιών συμβάλλουν σημαντικά στη διευκόλυνση της ελευθερίας έκφρασης, της πολυφωνίας, της ανταλλαγής πληροφοριών, της εκπαίδευσης, της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, της δημοκρατίας, καθώς και της θρησκευτικής αλληλεπίδρασης και καταπολέμησης του αποκλεισμού, ενισχύοντας την ανεκτικότητα και την κατανόηση. Επομένως οι νέες τεχνολογίες παρέχουν πολλαπλές δυνατότητες στην προώθηση του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου, ώστε η διπλωματία των κρατών μελών αλλά και της ίδιας της Ένωσης, να μπορεί να κάνει ευρύτατη χρήση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Τέλος πρέπει να απορρίψουμε την ουσιοκρατική αντίληψη, σύμφωνα με την οποία οι πολιτισμοί γενικότερα αποτελούν αμετάβλητες οντότητες. Η αλήθεια είναι ότι η παγκοσμιοποίηση και η αυξανόμενη αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμων με διαφορετικές θρησκευτικές και πολιτισμικές καταβολές μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη και την ενίσχυση ενός κοινού πυρήνα οικουμενικών αξιών χωρίς να χαθούν οι πολιτισμικές ρίζες. Ο πυρήνας αυτός δεν μπορεί παρά να έχει ως βάση την οικουμενική διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
1. Να γράψετε την περίληψη του παραπάνω κειμένου (100-120 λέξεις).
2. Τι επιτυγχάνεται με τη χρήση των ερωτημάτων στην 4η παράγραφο του κειμένου;
3. Να γράψετε τη δομή της 2ης παραγράφου του κειμένου.
4. "Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασισμένη...ανά τον κόσμο": Να σχολιάσετε το περιεχόμενο της παραπάνω φράσης του κειμένου.
5. "Παρακολουθούμε με ανησυχία", "Τέλος πρέπει να απορρίψουμε": Τι επιτυγχάνεται με τη χρήση του α΄ προσώπου;
6. "Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ν΄ αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που δημιουργούν οι εξτρεμιστικές θρησκευτικές ομάδες;": Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική. 
7. Να γράψετε μία συνώνυμη και μία αντώνυμη λέξη για καθεμιά από τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου.
8. Να εντοπίσετε στο κείμενο και να γράψετε πέντε παραδείγματα συνυποδηλωτικής χρήσης της γλώσσας.

Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2017

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Επιμέλεια θεμάτων: Σόνια Σιούτη

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

α. Είναι φυσική λοιπόν η τάση του ανθρώπου να συνυπάρχει μαζί με άλλους σε μια τέτοια κοινωνία. Κι εκείνος όμως που πρώτος τη συγκρότησε, υπήρξε ένας από τους πιο μεγάλους ευεργέτες του ανθρώπου. Γιατί όπως ο άνθρωπος είναι το ανώτερο από όλα τα όντα όταν φτάνει στην τελειότητά του, έτσι όταν σπάζει τη σχέση του με τον νόμο και τη δικαιοσύνη γίνεται το χειρότερο από όλα. 

Αριστοτέλους Πολιτικά (απόσπασμα από την ενότητα 14)

β. Νῦν γὰρ ἀμφισβητοῦσιν, οἱ μὲν φάσκοντες τὴν πόλιν πεπραχέναι τὴν πρᾶξιν, οἱ δ’ οὐ τὴν πόλιν ἀλλὰ τὴν ὀλιγαρχίαν ἢ τὸν τύραννον· τοῦ δὲ πολιτικοῦ καὶ τοῦ νομοθέτου πᾶσαν ὁρῶμεν τὴν πραγματείαν οὖσαν περὶ πόλιν, ἡ δὲ πολιτεία τῶν τὴν πόλιν οἰκούντων ἐστὶ τάξις τις. [...] Ὥστε τίνα χρὴ καλεῖν πολίτην καὶ τίς ὁ πολίτης ἐστὶ σκεπτέον. Καὶ γὰρ ὁ πολίτης ἀμφισβητεῖται πολλάκις· οὐ γὰρ τὸν αὐτὸν ὁμολογοῦσι πάντες εἶναι πολίτην· ἔστι γάρ τις ὃς ἐν δημοκρατίᾳ πολίτης ὢν ἐν ὀλιγαρχίᾳ πολλάκις οὐκ ἔστι πολίτης.

Αριστοτέλους Πολιτικά (απόσπασμα από την ενότητα 15η)

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Να μεταφράσετε το κείμενο β΄ στα νέα ελληνικά.
Μονάδες 10
2. Να εξηγήσετε με βάση το κείμενο α΄ αν ο Αριστοτέλης αναιρεί την άποψή του ότι η πόλη υπάρχει εκ φύσεως.
Μονάδες 10
3. Ποιο ιστορικό παράδειγμα φαίνεται να έχει υπόψη του ο Σταγειρίτης όταν αναφέρει ότι "ἀμφισβητοῦσιν, οἱ μὲν φάσκοντες τὴν πόλιν πεπραχέναι τὴν πρᾶξιν, οἱ δ’ οὐ τὴν πόλιν ἀλλὰ τὴν ὀλιγαρχίαν ἢ τὸν τύραννον";
Μονάδες 10
4. Καὶ γὰρ ὁ πολίτης ἀμφισβητεῖται πολλάκις: Να σχολιάσετε την παραπάνω φράση του κειμένου, λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρει ο φιλόσοφος στο κείμενο β΄.
Μονάδες 10
5. Να εξηγήσετε γιατί κατά τον Αριστοτέλη η ηθική φιλοσοφία είναι μέρος της πολιτικής φιλοσοφίας.
Μονάδες 10
6. ὀλιγαρχίαν: Με το β΄ συνθετικό του τύπου να σχηματίσετε πέντε ομόρριζες λέξεις, απλές ή σύνθετες, της νέας ελληνικής γλώσσας.
Μονάδες 10

Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017

Πανελλαδικές εξετάσεις 2017: Ασκήσεις στην Έκφραση-Έκθεση

Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

Αυξήθηκαν οι κυβερνοεπιθέσεις το 2016

       
     Το 2016 αποτελεί μία από τις χειρότερες χρονιές σε ό,τι αφορά τις κυβερνο-επιθέσεις που έλαβαν χώρα παγκοσμίως, καθώς αυτές πολλαπλασιάστηκαν εφέτος σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.
      Το τελευταίο έτος, οι επιθέσεις είναι πιο εξελιγμένες και στην πλειονότητα των περιπτώσεων έχουν πραγματοποιηθεί σε μεγάλη κλίμακα. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια ανατριχιαστική προειδοποίηση, καθώς οι επιθέσεις DDoS (κατανεμημένη επίθεση άρνησης υπηρεσιών) γίνονται ολοένα και πιο πολλές και σε τέτοια κλίμακα που λίγοι πίστευαν ότι θα ήταν εφικτό.
     Οι επιθέσεις αυτές -όπου τεράστιες ποσότητες δεδομένων διανέμονται σε διαδικτυακά συστήματα, ώστε αυτά να μην μπορούν πλέον να ανταποκρίνονται στα νόμιμα αιτήματα- εξελίχθηκαν σε μεγάλο βαθμό μέσα στο τρέχον έτος, καθώς οι χάκερς «συνειδητοποίησαν» ότι μπορούν να εκμεταλλεύονται ευάλωτες συσκευές, οι οποίες αποτελούν κομμάτι του λεγόμενου Ίντερνετ των Πραγμάτων (IoT - Internet of Things).
     Αναμφισβήτητο είναι το γεγονός ότι το IoT υπόσχεται πολλά. Έχουμε πλέον τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε δίκτυα, όπου μια ολόκληρη νέα γενιά «έξυπνων» συσκευών θα μπορεί να είναι συνδεδεμένες σε αυτά. Από ψυγεία και βραστήρες, μέχρι συστήματα που θερμαίνουν τα σπίτια μας και συσκευές που ταΐζουν τα κατοικίδιά μας κατά την απουσία μας.
    Η χρησιμότητα του να μπορούμε να ελέγχουμε αυτές τις συσκευές από απόσταση είναι προφανής και νέες, τέτοιου είδους, «ευκολίες» θα εμφανίζονται ολοένα και πιο συχνά στο μέλλον, καθώς οι άνθρωποι σκέφτονται νέους τρόπους με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία.
   Ωστόσο, οι τεχνολογίες αυτές, που επιτρέπουν στις συσκευές να είναι «έξυπνες», τους παρέχουν παράλληλα τη δυνατότητα να γίνονται και επικίνδυνες, αποτελώντας απειλή για την ασφάλεια των προσωπικών μας δεδομένων. Κανένας ειδικός δεν υποστηρίζει ότι οι χάκερς θα θελήσουν να «εισβάλουν» σε κάποιο κλιματιστικό προκειμένου να κλέψουν προσωπικά δεδομένα, ωστόσο ορισμένες IoT συσκευές αποθηκεύουν στοιχεία που έχουν αξία την οποία ίσως ακόμα δεν μπορούμε να κατανοήσουμε.
   Έτσι, οι λευκές μας συσκευές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από χάκερς σε συντονισμένες επιθέσεις, στις οποίες ο ρόλος των προϊόντων θα είναι να αποστέλλουν τεράστιο όγκο άχρηστων δεδομένων με σκοπό να κατακλύζουν άλλα συστήματα, καθιστώντας τα άχρηστα για μικρά ή μεγάλα χρονικά διαστήματα.
   Οι επιθέσεις που έλαβαν χώρα μέσα στο 2016 πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση «ζόμπι έξυπνων συσκευών» (συσκευές που εκμεταλλεύονται οι χάκερς για τις επιθέσεις τους), οι οποίες σε συνδυασμό δημιουργούν έναν «στρατό IoT συσκευών» ή αλλιώς ένα botnet (ένα δίκτυο υπολογιστών που ελέγχεται εξ αποστάσεως χωρίς τη γνώση ή την έγκριση του νόμιμου χρήστη). Όσες περισσότερες συσκευές «καταταγούν» σε αυτά τα botnets τόσο μεγαλύτερος ο όγκος άχρηστων δεδομένων που μπορεί να διανεμηθεί.
   Η μεγαλύτερη επίθεση που έλαβε χώρα το 2016 περιλάμβανε εκατοντάδες χιλιάδες συσκευές να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα στην επίθεση όπου «πρωταγωνίστησε» το Mirai botnet. Το τρομακτικό γεγονός με τη συγκεκριμένη υπόθεση, ήταν ότι η επίθεση ήταν σχετικά απλή.
   Ένα βασικό μάθημα που θα πρέπει να λάβουμε όλοι μας υπόψη από το Mirai, είναι ότι πρέπει ανά τακτά διαστήματα να αλλάζουμε τους κωδικούς πρόσβασης, τόσο στις IoT συσκευές, όσο και στις ιστοσελίδες τις οποίες επισκεπτόμαστε. Οι ειδικοί επιμένουν ότι δεν πρέπει να βασιζόμαστε στον εργοστασιακό κωδικό πρόσβασης μιας συσκευής, όπως παραδείγματος χάριν ένα ρούτερ, αλλά θα πρέπει να αλλάζουμε τα passwords ώστε να διασφαλίζουμε τα προσωπικά μας δεδομένα.
   Το μέλλον θα δείξει εάν τελικά οι άνθρωποι θα μπορούν να χρησιμοποιούν με ασφάλεια τις καθημερινές τους συσκευές ή εάν αυτές θα χρησιμοποιούνται ως όπλο στα χέρια χάκερς.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Να γράψετε την περίληψη του παραπάνω κειμένου.
2. "Αναμφισβήτητο...κατά την απουσία μας.": Να επισημάνετε τον τρόπο/τους τρόπους ανάπτυξης της παραγράφου.
3. "Το μέλλον...στα χέρια χάκερς.": Να μετατρέψετε το παθητικό ρήμα σε ενεργητικό και να επιφέρετε τις απαιτούμενες αλλαγές.
4. «ευκολίες»,«ζόμπι έξυπνων συσκευών»: Τι δηλώνει η χρήση των εισαγωγικών;
5. Να εντοπίσετε στο κείμενο και να γράψετε ένα παράδειγμα συνυποδηλωτικής χρήσης της γλώσσας.
6. "Ένα βασικό μάθημα...επισκεπτόμαστε.": Ποιο ρηματικό πρόσωπο κυριαρχεί και τι δηλώνει η χρήση του;
7. διανέμονται, πραγματοποιήθηκαν, τρομακτικό, διασφαλίζουμε: Να γράψετε  ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις λέξεις που σας δόθηκαν.
8. ασφάλεια, συνδυασμό, συσκευές, όπλο: Με καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις να σχηματίσετε δύο ονοματικά σύνολα.
9. εξελίχθηκαν, άχρηστων, προσωπικά, δείξει: Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις λέξεις που σας δόθηκαν.

Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2016

Ασκήσεις συντακτικού αρχαίων ελληνικών

1.    Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους τύπους:
*   Ὃ πάντες ἐθρύλουν τέως γέγονεν αὐτόματον.
*   ῾Ο ἔμφρων νομοθέτης ἄν μᾶλλον παρακελεύοιτο τοῖς πρεσβυτέροις αἰσχύνεσθαι τοὺς νέους.
*   Παρακαλέσαντες ἀλλήλους ἀποδῶμεν τὰ τροφεῖα τῇ πατρίδι.
*   ῾Ηδύ ἐστι τὸ ἔχειν χρήματα.
*   Τοῖς ἰδιώταις ἔξεστι τὰς δαπάνας συντέμνειν.

2.    Να χαρακτηρίσετε το είδος του κατηγορουμένου στα επόμενα παραδείγματα.

*   Οἱ Λακεδαιμόνιοι τὸν Ἀγησίλαον εἵλοντο βασιλέα.
*   Τὰς ναῦς ἑκούσας παρέλαβε.
*   Καὶ ὁ μὲν Περικλῆς, ὃς τότε διετέλει εἷς τῶν ἀρχόντων, ἦν πεντήκοντα ἐτῶν.
*   Ἐθελοντὴς ὑπομένει τοὺς πόνους.

3.    Να επισημάνετε τις δευτερεύουσες προτάσεις και να τις  χαρακτηρίσετε συντακτικά (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος):

*   Θαυμάζω δ’ ἔγωγε, εἰ μηδεὶς ὑμῶν μήτ’ ἐνθυμεῖται μήτ’ ὀργίζεται.
*   Οἱ δὲ διήλλαξαν ἐφ’ ᾧτε (μὲν) ἔχειν εἰρήνην ὡς πρὸς ἀλλήλους.
*   Ἐξ ὧν ἐνθυμεῖσθαι χρή, πῶς ἕκαστος ὑμῶν διέκειτο καὶ τίνα γνώμην εἶχεν.
*   Ὁπότε ὁ πόνος ἐς τὴν καρδίαν στηρίξειεν, ἀνέστρεφεν αὐτήν.

4.    Να επισημάνετε την υπόθεση και την απόδοση των υποθετικών λόγων που ακολουθούν και να τους χαρακτηρίσετε ως προς το είδος:

*   Ἂν μὴ πιστεύητε, πέμψατε πρέσβεις Ἀθήναζε.
*   Εἰ Ἀγησίλαος τοὺς νέους σπουδαίους γυμναζόμενους ἴδοι, ἐπῄνεσεν ἄν.


5.    Να μετατρέψετε τον υποθετικό λόγο που ακολουθεί ώστε να δηλώνει α) το προσδοκώμενο και β)την απλή σκέψη του λέγοντος:
*   Ἡ μὲν φύσις, ἂν ᾖ πονηρὰ, πολλάκις φαῦλα βούλεται.